VOORTGANG BOUW BMX BAAN WIELERSPORTCENTRUM DE BETUWE

De afgelopen maanden is aannemersbedrijf Van Kessel uit Buren druk bezig geweest met het aanleggen van de infrastructuur op het nieuwe Wielersportcentrum de Betuwe aan de Schaarsdijkweg in Tiel. In de tussentijd zijn wij als bestuur druk bezig geweest met het zoeken van partijen voor de bouw en aanleg van het startheuvelgebouw en de BMX baan. Uiteindelijk heeft het bestuur van de Weirijders in overleg met het bestuur van Wielersportcentrum de Betuwe besloten om het startheuvelgebouw te laten bouwen door Van Doorn BV uit Ochten en de aanleg van de BMX baan door grondverzetbedrijf Van den Broek BV uit Boekel. Over de leverancier van het starthek voeren wij momenteel nog onderhandelingsgesprekken.

Sinds deze week is er daadwerkelijk gestart met de bouw van het startheuvelgebouw en de aanleg van de nieuwe BMX baan. De komende weken zal onze nieuwe thuisbasis dan ook steeds meer vorm krijgen en worden de contouren steeds beter zichtbaar.

Graag wil ik jullie een samenvatting geven van de werkzaamheden welke de komende weken zullen plaatsvinden:

 1. Realisatie Infrastructuur

Van Kessel BV uit Buren werkt prima volgens planning en verwacht voor de bouwvakantie gereed te zijn met hun werkzaamheden. Hierbij blijft het gedeelte van de toegangsweg richting het clubhuis, startheuvelgebouw en BMX baan achterwege tot het moment van gereed komen van de werkzaamheden aan de BMX baan en het Startheuvelgebouw.

Planning:

 • Week 25 : Asfalt wielerbaan en straatwerk
 • Week 26 : Start aanleg openbare verlichting en straatwerk
 1. Realisatie Startheuvelgebouw

Van Doorn heeft de opdracht gekregen tot het aanleggen van de 5 meter hoge stalen startheuvel welke voorzien is van een afloop van beton en een overkapping heeft welke doorloopt tot het einde van het 1e parc ferme. Dit parc ferme is volledig bestraat met klinkers en is gerealiseerd op 4 meter hoogte. Het 2e parc ferme is niet overdekt maar is wel volledig bestraat met klinkers.  Vorige week is het uitzetwerk gedaan voor de fundering.

Planning:

 • Week 25: Heiwerkzaamheden
 • Week 26: Stort funderingen
 • Week 27 tot en met 36: bouw startheuvelgebouw en overkapping 1e parc ferme
 • Gereed werkzaamheden per 1e week september 2017.
 1. Realisatie BMX baan

Van den Broek is de aannemer geworden voor de BMX baan. De komende weken zal onder begeleiding van Sander Bisseling en Richard van Zomeren de BMX baan aangelegd worden met als basis de eerder gepresenteerde tekening van Protracks. Verder is het besluit genomen om de toplaag van de baan te voorzien van Gralux en zullen de bochten in beton aangelegd worden.

Planning:

 • Week 25: Aanvang werkzaamheden met als doel om de bochten, inclusief beton, gereed te hebben voor de bouwvakantie.
 • De volledige BMX baan zal gereed zijn in de 2e week van september.
 1. Status Clubhuis

Momenteel zitten we nog druk in de vergunningenprocedure van het clubhuis. Na het verkrijgen van de benodigde vergunningen en financiële middelen zullen we gesprekken aangaan met potentiële bouwers.

Helaas wordt het terrein de laatste weken door niet bevoegde personen bezocht. Wij willen iedereen dan ook vriendelijk verzoeken om het bouwterrein tijdens de werkzaamheden niet te betreden. Dit geldt zowel tijdens als buiten werktijden.

 

 

 • Share: